Jeskyně.net - stránky o jeskyních a o jejich vápencových útvarech. Spousta informací o jeskyních, například jak vznikají jeskyně a krápníky. Informace o nejnavštěvovanějších krasových jeskyní v České Republice.

Vznik jeskyní

Existuje více typu jeskyní, jak jsem již psal v úvodu o jeskyních. Zde popíši, jak vznikají krasové jevy na vápencích. Dnešní jeskyně a jejich krasová výzdoba se utvářel tisíce až miliony let. Vše začlo hromaděním vápence před stovkami miliony let pod tehdejšími mořemi. Moře časem ustoupily a tvorba krápníků, jeskyní, propastí a dalších přírodních útvarů mohla začít.

Kdo vyrábí jeskyně?

Voda! Ano, obyčejná voda, ač se nezdá, dokáže při velmi dlouhém působení vykonat dílo hodné obdivu. Voda dokáže odplavovat zrníčka zeminy a omílat i pevné kameny. Dokonce, na některé typy hornin působí voda jako rozpouštědlo, takže neustálým působením vody na horninu se může hornina pomalinku odpouštět. A jelikož voda proudí v přírodě nekonečným koloběhem srážení a odpařování, může voda výrazně ovlivnit ráz přírody.

Celý koloběh výroby jeskyně tedy začíná deštěm, při kterém se do půdy dostane voda, ta se vsakuje a protíká prasklinami v zemi. Tím jak voda protéká těmito prasklinami, odplavuje s sebou malé množství zeminy a praskliny se tak pomalu zvětšují. Tyto praskliny se postupem času mohou zvětšit až na obrovské pukliny, které nazýváme jeskyně.

Propast, vícepatrové jeskyně

Oblast vhodná pro tvorbu jeskyní obvykle obsahuje řadu jeskyní různých velikostí, některé se propojují a vytvářejí tak jeskynní komplexy. Pokud se jeskyně výrazně zvětší, může dojít k zborcení stropu jeskyně. Tím se může vytvořit propast. Tyto propasti bývají často vstupem do původně propojených jeskyní. Časté jsou i vícepatrové jeskyně, ty vznikají, pokud v průběhu vývoje dochází ke změně výšky hladiny podzemní vody. Jak se výška hladiny podzemní vody během vývoje jeskyní mění, rozpouští se hornina v různých výškách a vznikají tak vícepatrové jeskyně.


Copyright © 2009-2018 by Zdeněk Hejl - webdesign.
Text těchto stránek nesmíte kopírovat bez souhlasu autora.