Jeskyně.net - stránky o jeskyních a o jejich vápencových útvarech. Spousta informací o jeskyních, například jak vznikají jeskyně a krápníky. Informace o nejnavštěvovanějších krasových jeskyní v České Republice.

Krápníky

Krápníky jsou obecně výrůstky na stropech či na zemi a mohou být různého složení a tvaru. Obvyklé krápníky v krasových jeskyních jsou tvořeny z vápence, ale existují i jiné, například lávové krápníky.

Klasické vápencové krápníky vznikají obvykle v jeskyních tisíce let. Nejrychlejší malinké krápníky narůstají rychlostí 1mm za 10 let, ty velké mohou narůstat podstatně pomaleji.

Vznik krápníků

A jak že to krápníky vznikají? Vznikají na podobném principu jako vznikají jeskyně, tedy působením vody. Jak voda při svém koloběhu protíká po stěnách jeskyně, může se na různých místech zpomalovat, zastavovat a vypařovat. A jelikož voda s sebou nese malinkaté částečky rozpuštěného vápence, na místě, kde se voda odpařuje, se začína vápenec usazovat.

Pokud k usazování dochází u stropu a vzniká výrůstek směrem dolů, vytváří se tzv. stalaktit. Pokud voda kape ze stropu dolů a tam se vypařuje, vzniká výrůstek od země, tzv. stalagmit. Pokud dojde (obvykle po obrovské spoustě času) ke spojení stalaktitu a stalagmitu, vytvoří se sloupec od země ke stropu jeskyně, který se nazývá stalagnát. Malým stalaktitům se říká brčka. V jeskyních ale nemusí vznikat jen stalaktity, stalagmity a stalagnáty, ale mohou vznikat i daleko složitější vápencové útvary, například závoje, růžice a další. Turisté často tyto odlišné útvary připodobují k zvířatům a věcem a podle nich je pojmenovávají.


Copyright © 2009-2018 by Zdeněk Hejl - webdesign.
Text těchto stránek nesmíte kopírovat bez souhlasu autora.